Powrót do produktów

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 8 słoweńskiej Ustawy o ochronie danych osobowych (ZVOP-1) przetwarzanie niektórych danych osobowych użytkownika strony internetowej „eShopyGO” jest możliwe i zgodne z prawem wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody użytkownika na przetwarzanie niektórych danych osobowych. Dane osobowe gromadzimy na podstawie wyraźnej, dobrowolnej, jednoznacznej i całkowitej zgody. W celu uzyskania ważnej zgody użytkownik musi zostać poinformowany z wyprzedzeniem pisemnie lub w inny odpowiedni sposób o celu przetwarzania danych osobowych, a niniejszy dokument został stworzony przez naszą firmę właśnie w tym celu, ponieważ dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej przetwarzamy tylko wtedy, gdy użytkownicy wyraźnie wyrażają zgodę na takie przetwarzanie.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem (UE) 2016/679UE o ochronie danych osobowych (zwanym także RODO) oraz słoweńską Ustawą o ochronie danych osobowych (ZVOP-1) w naszej firmie przygotowaliśmy dokument dotyczący zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych dla użytkowników naszej strony internetowej „eShopyGO”, które są przechowywane i przetwarzane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych.

Za wyraźną zgodą użytkowników strony internetowej „eShopyGO” na przetwarzanie i ochronę danych osobowych będziemy przetwarzać dane osobowe użytkowników strony internetowej „eShopyGO” w celu informowania o naszej ofercie, wydarzeniach, powiadomieniach związanych z naszą działalnością. Pana/Pani dane nie będą publicznie dostępne i będziemy przetwarzać tylko te dane osobowe, na które Pan/Pani jako użytkownik wyraził/a wyraźną zgodę. Ponieważ dbanie o dane jest wartością, będziemy je chronić zgodnie z obowiązującymi przepisami i z dużą odpowiedzialnością.

Jako administratorzy danych osobowych, w celu informowania użytkowników strony internetowej „eShopyGO” zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępniamy następujące prawnie wymagane dane o administratorze danych osobowych:

Informacje o administratorze i osobie upoważnionej do ochrony danych
Oficjalna nazwa administratora: MS UP z o.o.

Siedziba administratora: Pod Pogovco 3, 4294 Križe, Słowenia

Osoba odpowiedzialna: Blaž Mirt

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do ochrony danych: MS UP z o.o., tel.: +48221532004, e-mail: [email protected]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymieniamy również cele przetwarzania danych osobowych:

Cel przetwarzania danych osobowych użytkowników
Dane osobowe będziemy przetwarzać za Pana/Pani zgodą w celu:

powiadomienia o ofercie „eShopyGO”;
utrzymywania kontaktu z użytkownikami w zakresie wydarzeń i promocji „eShopyGO”;
powiadomienia o usługach świadczonych przez „eShopyGO”;
inne cele określone w zgodzie użytkowników „eShopyGO”.
Nie wykonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie przetwarzania danych. Dane osobowe podopiecznych wymagają zgody jego przedstawiciela ustawowego. Zgody są przechowywane wraz z treścią formularza, za pomocą którego zostały uzyskane.

Pliki cookies
Plików cookies wykorzystujemy do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak Pan/Pani korzysta z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym, którzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Pana/Pani lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze strony w bardziej sprawny sposób.

Prawo stanowi, że można przechowywać pliki cookies na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika. Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookies. Niektóre pliki cookies umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszej stronie.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na stronie https://eshopygo.pl/piskotki/, gdzie są podane rodzaje plików cookies oraz funkcje, które pełnią na stronie.

Osoby upoważnione do przetwarzania danych (użytkownicy danych osobowych)
Zgodnie z zasadą ochrony i odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi osobowymi użytkowników, dane osobowe użytkowników będą przetwarzane wyłącznie przez te osoby, które będą upoważnione do przetwarzania danych osobowych. Osoby upoważnione:

w przypadku wydarzenia: manadżerowie wydarzeń i osoby odpowiedzialne za zrealizowanie i raportowanie wydarzenia oraz wypełnianie innych obowiązków związanych z wydarzeniem;
w przypadku innych aktywności: osoby odpowiedzialne za zrealizowanie i raportowanie, a także za wypełnianie innych obowiązków związanych z każdą konkretną aktywnoscią;
w przypadku powiadomień związanych z naszą aktywnością: osoby odpowiedzialne za wysyłanie powiadomień o aktywności, produktach i promocjach „eShopyGO”” oraz osoby, które sprawują kontrolę nad każdym tego typu powiadomieniem;
do przygotowywania analiz statystycznych: osoby odpowiedzialne za prowadzenie statystyk odwiedzin stron, odwiedzin poszczególnych produktów, podkategorii i innych stron internetowych na stronie „eShopyGO”;
inne osoby, wykonujące w firmie zadania wymagające przetwarzania danych osobowych użytkowników i których cel zbierania i przetwarzania danych osobowych jest określony przepisami prawa lub wyrażony za wyraźną zgodą użytkowników.
Okres przechowywania danych osobowych użytkowników
Uzyskane dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów zbierania i przetwarzania danych osobowych określonych w punkcie 2 niniejszego dokumentu. W każdym przypadku przechowywane dane osobowe użytkowników przechowywane są do momentu odwołania przez użytkownika, nawet jeśli cele z punktu 2 niniejszego dokumentu nie zostanły osiągnięte, ponieważ, jak już wspomniano, podstawą prawną przetwarzania i gromadzenia danych osobowych jest zgoda użytkowników strony internetowej „eShopyGO”. Po zrealizowaniu celu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte, zniszczone, zablokowane lub zanonimizowane, chyba że zostaną zdefiniowane jako materiał archiwalny na podstawie przepisów prawa o materiałach archiwalnych i archiwach lub o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej dla poszczególnych rodzajów danych osobowych.

Prawa użytkowników strony internetowej „eShopyGO”
Jako użytkownik zapoznałem się z następującymi punktami:

że mogę swoją zgodę cofnąć w dowolnym momencie (Prawo do odwołania zgody). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcia mogę dokonać w dowolnym momencie, kontaktując się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w pierwszym punkcie niniejszego dokumentu;
że w przypadku cofnięcia zgody nie będę już informowany o promocjach, ofertach, nowościach i wyprzedażach „eShopyGO”, że w przypadku cofnięcia nie będę zapraszany na wydarzenia, szkolenia i inne wydarzenia organizowane przez lub we współpracy z „eShopyGO” oraz na inne aktywności wykonywane przez „eShopyGO”;
że mogę w każdej chwili zażądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych i do informacji czy przetwarzane są dane osobowe mnie dotyczące (Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą);
że mogę żądać od administratora poprawienia lub usunięcia moich niedokładnych danych osobowych bez zbędnej zwłoki (Prawo do sprostowania danych), chyba że przepisy nakazują administratorowi przechowanie danych (Prawo do usunięcia danych);
że mogę wymagać od administratora przetwarzania swoich danych tylko w ograniczonym zakresie, gdy kwestionuję prawidłowość danych lub gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiam się usunięciu danych, lub gdy dane nie są już potrzebne do celu przetwarzania i potrzebuję danych w sprawach prawnych, lub gdy wnoszę sprzeciw (Prawo do ograniczenia przetwarzania);
że mogę zażądać od administratora przesłania mi moich danych osobowych lub mam prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi (Prawo do przenoszenia danych);
że mogę wnieść skargę do Komisarza ds. Informacji Republiki Słowenii w sprawie przetwarzania i gromadzenia danych osobowych (Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego);
że administrator nie będzie przetwarzał danych do celów innych niż te wyraźnie określone w punkcie 3 niniejszego dokumentu, w przeciwnym razie administrator poinformuje osobę przed dalszym przetwarzaniem w innym celu i przekaże jej wszystkie wymagane informacje;
że mogę wnieść sprzeciw wobec administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych, na podstawie którego strona internetowa „eShopyGO” zaprzestanie przetwarzania moich danych, chyba że wykaże administrator istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec moich interesów (Prawo do sprzeciwu).
Informujemy również, że w sklepie internetowym „eShopyGO” zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Panu/Pani w korzystaniu ze swoich praw.

Ochrona danych osobowych
Administratorzy danych osobowych zobowiązują się do ochrony danych osobowych w sposób, o którym mowa w art. 24 słoweńskiej Ustawy o ochronie danych osobowych (ZVOP). Administratorzy danych osobowych w swoich aktach określają procedury i środki ochrony danych osobowych oraz osoby odpowiedzialne za niektóre zbiory danych osobowych oraz osoby, które mogą ze względu na charakter wykonywanej pracy przetwarzać niektóre dane osobowe.

Wykaz zbiorów danych osobowych
Administrator stworzył wykaz zbiorów zebranych danych osobowych. Zawartość katalogu jest dokładna i aktualna, o co dba administrator danych.

Postanowienia końcowe
W przypadku zmiany przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, administrator zobowiązuje się do działania zgodnie ze zmianą przepisów. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody poszczególnej osoby obowiązują od 19.05.2021.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami.

Zamów telefonicznie
2 215 32 004
icon-box-image

Produkty wysokiej jakości

Starannie wybrane produkty specjalnie dla Ciebie i Twoich bliskich.

icon-box-image

Bezpieczny zakup

Bezpieczny zakupy za pobraniem lub kartą.

icon-box-image

Szybka dostawa

Szybka dostawa do domu.

icon-box-image

Zawsze tu dla Ciebie

Po złożeniu zamówienia wszystkim zajmiemy się my.

CHCESZ 10% RABATU NA DOWOLNY PRODUKT? 😍

NIE PRZEGAP NASZEJ WYPRZEDAŻY! ✨

  • ZAREJESTRUJ SIĘ SZYBKO! ✉️🎁

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez eShopygo moich danych osobowych z tego formularza do marketingu e-mailowego. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.